Projekt s názvom U nás sa dobro násobí je súčasťou Súkromnej spojenej školy v Poprade už niekoľko rokov. Naším cieľom je pomáhať tým, ktorí to najviac potrebujú. Každoročne vytipujeme inštitúcie či jednotlivcov z nášho okolia a snažíme sa im pomôcť adresne a zmysluplne. Máme už za sebou zbierku topánok, ponožiek, hygienických potrieb, krmiva a pomôcok pre opustené psíky v útulku, zbierku starých mobilných telefónov či výrobu škatuliek plných darčekov pre deti zo sociálne slabších rodín.

Tohto roku sme sa začiatkom decembra zamerali na zbierku kuchynských potrieb a trvanlivých potravín pre jednotlivcov i rodiny v Útulku vo Svite. Aj takéto útočisko, akým je toto zariadenie, potrebuje pomoc iných, aby ju mohlo posúvať ďalej. Pokúsili sme sa do takéhoto kolobehu vzájomnej pomoci a spolupatričnosti zapojiť aj našich žiakov a študentov spolu s ich najbližšími.

 Napriek tomu, že sa takejto aktívnej pomoci venujeme už niekoľko rokov, nás veľmi prekvapilo množstvo darov, ktoré v našej škole pribúdali každým dňom. Denne sme prechádzali popri neustále sa plniacich škatuliach a cítili sme veľkú hrdosť a vďačnosť, že v našom okolí existuje toľko srdečných ľudí, ktorí ochotne a nezištne pomáhajú neznámym ľuďom. Vďaka patrí našim rodičom, kolegom, žiakom i študentom za obrovské množstvo potravín a užitočných kuchynských potrieb, ktoré sme mohli odovzdať v zariadení práve tým, pre ktorých to bolo krásnym a naozaj potrebným darom.

Veľmi pekne ďakujeme pani Slaninovej, ktorá okamžite zareagovala na potreby obyvateľov Útulku a darovala im práčku. Odovzdávanie výťažku zo zbierky by sa nezaobišlo bez pomoci pána Tonkoviča, ktorý veľmi ochotne zabezpečil prepravu. Pri návšteve Útulku sme vďaka pani Marcele Bátorovej, jeho vedúcej, mali možnosť spoznať rôznorodosť osudov ľudí, ktorí sa za roky existencie tohto útočiska vystriedali v zariadení a presvedčili sme sa o tom, že naša pomoc je na tom správnom mieste.