Väčšine z nás sa slovo maratón spája s behom a vytrvalými bežcami prekonávajúcimi trať dlhšiu než 42 kilometrov. Nemusí to ale byť vždy tak. Odteraz sa bude našim žiakom spájať maratón i s písaním listov. Organizuje ho organizácia Amnesty International už 20 rokov v období okolo Medzinárodného dňa ľudských práv, ktorý si pripomíname 10. decembra. Aktivisti na celom svete, ku ktorým sa pridali aj naši prváci a druháci, počas niekoľkých týždňov píšu a odosielajú listy solidarity a žiadajú v nich spravodlivosť pre nespravodlivo väznených, utláčaných a prenasledovaných ľudí. V každom treťom z prípadov, ktorým sa organizácia Amnesty International venuje, sa podarí dosiahnuť pozitívnu zmenu. V tomto roku to bude aj vďaka našim skvelým študentom.