Áno, všetci krvácame červenou krvou. Ale nie každá krv je rovnaká. Do začiatku 20. storočia nebolo jasné, ako sa môže líšiť jedna krv človeka od druhého. A lekári nechápali, ako je možné, že raz im transfúzia krvi fungovala a inokedy zase nie.

A potom to prišlo. Ten prevratný objav. Najprv objav Landsteinera a následne objav Janského nám pomohli pochopiť, že poznáme 4 základné typy krvných skupín.

Všetci vieme, že sú A, B, AB a 0.

Keď sa však už dostávame k podstate toho, ako to funguje, tak už sa začíname strácať.

Preto sme si so štvrtákmi pomohli. Nasimulovali sme si 4 rôzne krvné skupiny a 2 roztoky s protilátkami. Študenti si vyskúšali, ako sa overujú vzorky pred transfúziou, aby nedošlo k náhodnej zámene, ktorá by mohla pre pacienta fatálna.

Vyskúšali sme si aj určovanie krvnej skupiny neznámej vzorky krvi pomocou zrážacieho testu.

A hoci AB0 systém je len jedným z 33, verím, že aj táto aktivita im pomohla lepšie porozumieť komplexnosti živých organizmov.