Za dverami triedy si Pozorovatelia našli prekvapenie. Aké? Veľkú krabicu a prekrásne kresbičky. „Kto nám to posiela?“, pýtali sa. No naši kamaráti, predškoláci! To bolo radosti a výskania. Každý si našiel v balíku svoju obálku s krásnym darčekom. Kamaráti predškoláci, ďakujeme Vám za milé prekvapenie.