V týždni 8. – 12.novembra 2021 život na Life Academy bežal netradičným spôsobom. Cestovatelia, Bádatelia, Pátrači, Výskumníci, Námorníci, študenti 1.A a 2.A bilingválneho gymnázia prijali výzvu popasovať sa s logickými úlohami celoslovenskej súťaže iBobor. Zapojili sme sa do 4 kategórií – Drobec, Bobrík, Benjamín a Junior. V každej z kategórií sa nám podarilo uspieť a umiestniť sa na popredných miestach. V kategórii Benjamín sa na prvých priečkach – 1. – 97. miesto v SR umiestnil Martin Urbanovič z triedy Námorníkov s percentilom 99,59, úspešných riešiteľov máme 14.

V kategórii Bobrík sa Stelka Lišková s percentilom 95,38 a Tobias Petranin s percentilom 91,38 z triedy Pátračov umiestnili v deviatej stovke v SR, úspešných riešiteľov máme 14;

V kategórii Junior v druhej tisícke v SR zažiarila Alexandra Haščinová z 1.A s percentilom 83,72;

V najmladšej kategórii Drobec zahviezdili Adam Bobáľ a Tomáš Mrázek z triedy Cestovatelia.

Všetkým srdečne blahoželáme a ďakujeme za ich odvahu prijať výzvu a za statočnosť pri prekonávaní prekážok.