Revolvingový úver, anuitné splácanie, RPMN, istina, úrok, kreditná či debetná karta… Znejú vám tieto pojmy cudzo? Našim druhákom po prednáške na tému Bankové služby už nie. Na hodinách komunikačnej výchovy sa pravidelne venujeme rozvoju finančnej gramotnosti a jej dôležitou súčasťou je aj schopnosť orientovať sa v bankových službách. Podľa prieskumov sa na Slovensku pri ich výbere viac ako 80% ľudí nerozhoduje podľa správnych kritérií. Vďaka pani Zuzane Spišákovej si naši žiaci vytvorili prehľad v bankových pojmoch, aby si napríklad v budúcnosti dokázali zodpovedne zvoliť, ktorý typ účtu či úveru je výhodnejší než iný.