10. novembra sa konala v priestoroch našej školy súťaž v nemeckom jazyku, ktorá pozostávala z teoretického testu a ústnej časti. V kategórii mladších žiakov dominoval náš nádejný jazykovo–športový talent zo VII. N Martin Urbanovič, v kategórii starších žiakov vyhrala Shanya Kollárová z V. A s rozdielom pár bodov pred Miškou Kostúrovou. Na treťom mieste sa umiestnil tretiak Duško Korytko. Všetkým zúčastneným ďakujeme a prajeme im veľa ďalších úspechov.