Európsky deň jazykov sme si v našej škole pripomenuli 27. 9. 2021. Žiaci základnej školy vytvorili nádherné práce, v ktorých použili množstvo frazeologizmov a vytvárali aj komiksy znázorňujúce zahraničného turistu v Anglicku. Pri tvorení prác použili nielen tvorivosť a fantáziu, ale aj správnu dávku humoru. Aktivity žiakov veľmi zaujali a s radosťou pracovali aj v malých skupinkách.

Učenie sa jazykov nám umožňuje vzájomne si lepšie porozumieť a pochopiť naše kultúrne rozdiely. Deti si pri tom uvedomili, že ovládanie jazykov je nevyhnutnosťou a právom KAŽDÉHO – a toto je jedným z najdôležitejších posolstiev Európskeho dňa jazykov.

Pozrite si celú fotogalériu zblízka