Európsky deň jazykov je v celej Európe dňom plným aktivít v oblasti jazykového vzdelávania. Z iniciatívy Rady Európy v Štrasburgu sa od roku 2001 oslavuje každý rok 26. septembra.

Pri tejto príležitosti sa na hodinách cudzích jazykov žiaci zapojili do tvorivých aktivít s touto tematikou. Úlohou žiakov bolo vytvoriť tričko, komiks alebo natočiť video s vetami, ktoré sú podľa nich potrebné na prežitie v inej európskej krajine. Žiaci vytvorili niekoľko zaujímavých dizajnov tričiek, natočili videá, v ktorých hovorili rôznymi jazykmi a svoju tvorivosť využili aj pri tvorbe komiksov. Učitelia jazykov spomedzi všetkých diel vybrali niekoľko, ktoré si zaslúžili odmenu. Odmenu za návrh trička s vetami získali Dušan Pinka a Sofia Bodnar z II. A, za video štvorica chlapcov z I. A: Bruno Bezák, Pavol Kocvár, Damian Jurčo a Juraj Antoš. Výborný komiks vymysleli dievčatá z II. A Veronika Uličná, Ivica Olexová, Sára Dicová, Karin Melušová. Za tvorivé dizajny tričiek získali odmenu aj Michell Bezáková z III. A a Karolína Fassingerová z I. A.