“Toto bol môj najlepší deň v škole!” povedal Miško, keď sme si na konci všetkých MDD aktivít kreslili. Potešila som sa, lebo to bol, samozrejme, môj zámer. Bol utorok 1.6.2021 a deti prišli do školy v športovom oblečení. Mapku som nekreslila ja ako obyčajne, ale spolu a to bolo neobyčajné. Vysvetlili sme si, čo je BRAINSTORMING a deti hneď hádzali nápady aktivít na tabuľu. Mudrlantom sa náramne páčilo zúčastňovať sa na spoločnom tvorení programu. Na konci nám však bolo jasné, že všetky nápady v jeden deň nedokážeme zrealizovať, a preto sme sa vždy dohodli, ktorú aktivitu si vyberieme, raz o tom dokonca muselo rozhodnúť hlasovanie. Ste zvedaví, ako sme sa mali? Viem, že áno, a preto som pre Vás pripravila krátke videá a pár fotografií, aby ste sa aj Vy mohli dotknúť našej radostnej atmosféry MDD.

Nezabudnite si pozrieť videá kliknutím na názov galérie.