Síce sme najmenší, ale to nám nebráni spoznávať krásy Slovenska. Krásny je aj náš Poprad, o ktorom sme si v škôlke veľa rozprávali. Ale aby neostalo iba pri slovách, vybrali sme sa priamo do ulíc. Mravčekovia mali za úlohu podľa obrázkov nájsť objekty, o ktorých sme si rozprávali v škôlke – napríklad Kostol svätej Trojice, fontánu a mnoho ďalších. Liekom na boľavé nôžky sa stala sladká odmena v podobe zmrzliny.