Aj deti zo školského klubu upriamili pozornosť na sviatok našej planéty. Vieme, že zemské zdroje si môžeme vyčerpať, a preto sa venujeme otázkam životného prostredia. V školskom klube sme nelenili a svojimi usilovnými rukami vyzbierali nečistoty v okolí našej školy a ulice. Počas celého týždňa sme pripravovali materiál, obrázky a zaujímavosti na projekt o zvolenom kontinente. Dozvedeli sme sa o rozdielnych kultúrach, odlišných zvykoch, iných živočíchoch, ktoré sú typické pre daný kontinent. Ako nám to vyšlo si môžete pozrieť vo vstupnej hale našej školy.