Aj vy máte doma staré letáky? Nevyhadzujte ich! Môžete ich použiť na opakovanie učiva zo slovenského jazyka. Naučiť sa všetkých 12 vzorov podstatných mien je niekedy ťažšie ako zdolať vrcholy Vysokých Tatier. Našim piatakom sa to podarilo. Ich úlohou bolo vybrať si 5 ľubovoľných vzorov podstatných mien a ku každému z nich nájsť 5 obrázkov.

Vystrihovanie, lepenie a hľadanie zaujímavých obrázkov ich veľmi bavilo a čo je ešte lepšie, hravou formou si upevnili vedomosti z posledných online hodín. Sú to naši šikovníci!