Povinné čítanie alebo skôr povinné mučenie? Naši gymnazisti sa často mordujú s čítaním povinných literárnych diel. No nie vždy to musí byť nuda. Na posledných hodinách literatúry sme si prostredníctvom pútavej a zaujímavej novely Drak sa vracia bližšie priblížili prózu naturizmu. Úlohou študentov bolo vybrať si z diela ľubovoľnú pasáž a spracovať ju vo forme komiksu. Myslím, že sa im podarili perfektné výtvory a na dielo od Dobroslava Chrobáka už nikto z nich len tak ľahko nezabudne.