Hoci sú prváci v našej škole ešte len pár mesiacov, stihli sme spolu na hodinách literatúry precestovať mnoho krajín a presunúť sa v čase obdobím dlhším než 5 000 rokov. Naposledy sme sa stretli s najväčším dramatikom všetkých čias, ktorý obohatil literatúru o 37 divadelných hier, známe sonety a s anglickým jazykom pracoval tak majstrovsky, že do neho vniesol stovky nových slov a fráz. Spoznali ste, kto bol naším spoločníkom? Poďte s nami do únikovej miestnosti a zoznámte sa s ním aj Vy.