Dobrodruhovia sú veselá partia, ktorá každý deň niečo zaujímavé zažije. Či už je to slovenský jazyk, matematika, prírodoveda, komunita alebo pracovné vyučovanie. Všetky činnosti, ktoré robíme, nám prinášajú do života pozitívne skúsenosti. Všetko, čo sme v mesiaci marec stihli urobiť, sme aj zdokumentovali. Tento mesiac sme sa venovali príchodu jari a Veľkej noci. Pripravili sme veľkonočných zajacov, do pohárikov zasiali jačmeň a čakali čo sa bude diať.

A dialo sa… Narástol taký veľký, že Hugo zaperlil: ,,Objednáme kombajn“. Vyrobiť kuriatko z lekárskych paličiek bola hračka. Kto dával pozor, urobil to na prvýkrát. Prezentácia projektov dopadla na jednotky, ktoré boli hneď aj zapísané. A nakoniec veľká vďaka patrí všetkým rodičom, ktorí nezabudli svojim deťom pripomenúť sviatok učiteľov a nás tým prekvapili a urobili nám veľkú, sladkú radosť. Ďakujeme.