Ako naučiť deti nevysmievať sa? Veď smiech je korenie života a smiešnych situácií je dookola veľa. Ktorá je smiešna a ktorá už nie? A práve preto sa rozprávame o tom, ako sme sa cítili, keď sme to zažili. Naozaj každý z Mudrlantov už takúto skúsenosť vo svojom živote má. Pamätá sa aj na svoje pocity, ktoré situáciu sprevádzali, dokonca aj niektoré detaily. Dnes sme si vzali na mušku situácie zo života, keď stretneme človeka s telesným postihom. Najlepšia skúsenosť je vraj vlastná… deti si dali ponožtičku dole a namiesto rúk, použili na písanie svoju nôžku. Mnohí boli prekvapení, že niektorí ľudia píšu nohou. Až tak sa nám podarilo oceniť náročnosť výkonu, ktorý títo ľudia podávajú. Myslím, že už nebude potrebné vysvetľovať, prečo sa im nesmiať. Mudrlanti to už vedia.