Deň Downovho syndrómu si každoročne pripomíname 21.3. 
Určite si všetci kladieme otázku: „Prečo bol vybraný práve tento dátum?“ Na chromozóme 21 sa hromadí genetický materiál a nevznikne pár, ale vytvorí sa nadbytočná kópia chromozómu, pričom namiesto dvoch vzniknú chromozómy 3. Práve táto trizómia chromozómu 21 je podstatou Downovho syndrómu. Vznikne úplne náhodne, spontánne a nedá sa predvídať. Ľudia s Downovým syndrómom teda majú na tom najmenšom chromozóme 21 až 3 kópie namiesto dvoch, preto na rozdiel od bežných ľudí každá ich bunka obsahuje namiesto 46 chromozómov 47. Všimli ste si čísla 21 a 3? No a práve preto si tento deň pripomíname 21.3.
A prečo si v tento deň obúvame rozdielne ponožky?

Ponožky boli ako symbol tohto dňa vybrané preto, lebo pri troche fantázie svojim tvarom pripomínajú chromozómy. V tento deň si preto na každú nohu obúvame ponožky, ktoré na prvý pohľad spolu nesúvisia (líšia sa napr. farbou, tvarom, veľkosťou…). Týmto dávame najavo, že si uvedomujeme odlišnosť týchto ľudí, ale aj to, že ich podporujeme a ich inakosť chápeme.

Tento deň si pripomenuli v nedeľu aj naši Objavitelia, Prieskumníci a Kozmonauti a opätovne sa veľmi radi zapojili. Počas celého dňa žiaci posielali svojej triednej pani učiteľke fotky s rozdielnymi ponožkami. Veľmi nás potešilo, že zapojili aj členov svojej rodiny. V nasledujúci deň sme sa na komunitkách o danej téme spoločne porozprávali.