Zaujímavou témou pre Šidielka v mesiaci február boli skupenstvá vody a premeny ľadu na vodu. Pani učiteľka si pre deti pripravila pokus, pri ktorom pozorovali topenie ľadu. Deti mohli vidieť, ako sa farebné ľadové kocky pridané do džbánu s teplou vodou topia a zafarbujú ju. Hmatom zisťovali, ako sa pridaním ľadu mení teplota vody. V rámci tohto pokusu si spoločne ukázali, ako môžu miešaním základných farieb vytvoriť úplne novú farbu a ktorá látka roztopí skôr ľad.

Čo myslíte, ktorá bola premenená na vodu ako prvá? Soľná, cukrová alebo kocka s čiernym korením?