V stredu si svoje vedomosti z matematiky preverili naši šikovní predškoláci v triednom kole matematickej olympiády. Sovičky nemuseli zvládnuť iba matematické úlohy. Popasovali sa s rôznymi životnými zručnosťami, ktoré budú ako školáci potrebovať – aktívne počúvanie, sebadôvera, vytrvalosť či najlepší osobný výkon… To všetko zvládli na jednotku. Za svoje skvelé výkony si každý odniesol domov diplom a tí najlepší aj malý darček.