Ani počas dištančného vzdelávania sme nezabudli rásť vo viere. Počas týchto offline dní sme sa naučili, akú hodnotu má zmysel a hodnota daru tým, že sme našich blízkych potešili vlastnou kresbou s venovaním. Pomocou krátkych biblických príbehov sme sa naučili, že nemáme byť chamtiví a máme pomáhať druhým. Zistili sme, že utrpenie a bolesť sú súčasťou ľudského života, ale ak máme vieru a nádej na správnom mieste, všetko má svoje opodstatnenie. Starší žiaci sa zdokonaľovali v prejavovaní úcty k starším a blízkym. Zamysleli sme sa nad tým, aké je dôležité počúvať srdcom, ale aj to ako chrániť svoj život a život iných.

A čo na záver? Snáď len toľko, že kopu ďalších nových vecí už budeme spoznávať spolu v triede.