Je potrebné hovoriť s prvákmi o fajčení? Je to vhodné? S prevenciou začíname skoro, pretože zdravotné riziká fajčenia sú obrovské a deti by o tom mali vedieť.

Vnímaví Mudrlanti porovnávali zdravé pľúca s chorými pľúcami fajčiarov. Ten rozdiel si všimla aj Sárka. „Tak tieto choré sa mi nepáčia,“ odborne poznamenala. Dozvedeli sme sa, že užívanie návykových látok vidieť na pokožke so škvrnami a na prázdnej peňaženke. Trpí ústna dutina, vnútorné orgány, no najmä pľúca.