V novembri sme s viacerými žiakmi využili možnosť zúčastniť sa workshopu zameraného na rozšírenie vedomostí z nemeckého jazyka pod názvoml Učíme sa nemčinu pomocou hier.

Workshopom nás sprevádzali Ivan, Veronika, a Tímea, traja študenti, ktorí na UK (Univerzite Komenského) študujú pod katedrou germanistiky. Akcia bola rozdelená do piatich častí. Po začatí stretnutia sme sa všetci predstavili a formou prezentácie sme sa od pedagogičky, ktorá sprevádzala študentov, dozvedeli niečo viac o UK.

Prvou aktivitou bolo objavovanie zákutí Nemecka pomocou interaktívnych puzzle. Za ňou nasledovala hra venovaná zaujímavostiam z nemecky hovoriacich krajín. Posledná z aktivít bola venovaná dialektom nemecky hovoriacich krajín. Pomocou spájania prislúchajúcich slov v rôznych dialektoch sme si upevnili slovnú zásobu a naučili sa niečo nové.

Po hrách nasledoval quiz na stránke Kahoot, ktorý nás mal preskúšať z novonadobudnutých vedomostí. Výherca odišiel aj s odmenou.

Workshop stál za to. Odišla som z neho s hlavou plnou nových poznatkov a rada by som sa podobnej akcie znovu zúčastnila.