Angličtina C1 – čo znamená táto úroveň jazyka? Líši sa výrazne od iných úrovní? Má význam ju študovať?

Jazykové úrovne, ktoré sa vyučujú v škole, sú pevne stanovené európskymi normami. Písmeno C označuje človeka, ktorý je expertom v jazyku a čísla za písmenom označujú úroveň znalosti jazyka.

Anglickým ekvivalentom znalosti jazyka na úrovni C1 je človek, ktorý sa vie dorozumieť na jednej z najvyšších úrovní. Po ukončení štúdia v Life Academy študenti dokážu porozumieť náročným a rozsiahlym textom a plynulo sa vyjadrovať a reagovať v každodenných situáciách na úrovni rodného jazyka. Svoje vedomosti môžu využiť v profesionálnom aj v študijnom prostredí.

Vďaka zvýšenému počtu hodín angličtiny sa už na konci prvého ročníka vedomosťami z jazyka rovnajú študenti Life Academy maturantom na všetkých stredných odborných školách na Slovensku. Na konci tretieho ročníka po absolvovaní úrovňových testov sa úroveň vedomostí študentov rovná maturujúcim gymnazistom. Jazyková cesta na tejto škole sa končí maturitnou skúškou z angličtiny, ale aj z odborných predmetov v anglickom jazyku.

Angličtina A2: príklad článku

Facebook is in court with NSO. NSO is a company from Israel. The company hacks 1,400 people who have the app WhatsApp.

The hackers can read messages in people´s phones. They use a special software which is a part of the video call. People install it. They do not know that it is dangerous. These people are mostly from media and government.

Facebook, which owns WhatsApp, says that people must update their app. WhatsApp changes the system to make it safer.

NSO says that it does not hack WhatsApp. It says it wants to fight for the truth. It says that it uses technologies to fight crime.

Angličtina C1: príklad článku

Facebook is suing an Israeli company, NSO Group, for hacking 1,400 WhatsApp users in 20 countries.

Many of the users were journalists, human rights activists and government officials. Allegedly, NSO used its own software to get to people´s messages.

Facebook, which owns WhatsApp, asked its users to update their applications to make access to their phones more difficult for hackers. WhatsApp also added new protections to the system and updated the application.

NSO does not agree with the claims. It says that it provides technologies to governments to help them fight terrorism and crime. It also says that it has helped to save thousands of lives in the past.


Prečítajte si, ako naši študenti preložili nárečové príslovia a porekadlá do angličtiny a ostatných jazykov.


Ďalšie ukážky novinových článkov v rôznych úrovniach angličtiny nájdete na stránke News in Levels.

Nasledujúca tabuľka zobrazuje množstvo anglických slov využívaných pasívne alebo aktívne v rámci rôznych úrovní anglického jazyka.

CEFR levelActive vocabulary Passive vocabulary 
A1300600Začiatočník / beginner 
A26001,200Základná angličtina/ Elementary English
B11,2002,500Stredná úroveň angličtiny / Intermediate
B22,5005,000Vyššia stredná úroveň angličtiny / Upper – intermediate
C15,00010,000Pokročilá úroveň angličtiny / Advanced
C210,00020,000Expert / Proficiency