Študenti Súkromného gymnázia Life Academy si uvedomujú, že v dejinách ľudstva sú momenty a miesta, na ktoré sa nesmie nikdy zabudnúť. Jedným z takých miest je aj Oswienčim. Návšteva koncentračného tábora bola pre nás neopakovateľne silným zážitkom najmä pre autentickosť celého areálu – originálne bloky, strážne veže či plynové komory. Chodiť po týchto miestach je mementom a varovaním zároveň.

Krakov, kam sme tiež zavítali, je jedno z najkrajších historických miest v Európe. Bol sídlom kráľov, miestom umelcov i študentov, história tu na človeka dýcha na každom rohu. Vďaka skvelej sprievodkyni sme mali možnosť dozvedieť sa množstvo zaujímavostí o viacerých pamiatkach i osobnostiach tohto mesta.