Zoznam prijatých a neprijatých uchádzačov na základe prijímacích skúšok na študijný odbor 7902 J Gymnázium – osemročné štúdium (s rozšíreným vyučovaním anglického jazyka).

Zoznam prijatých uchádzačov na základe prijímacích skúšok

kód žiakacelkový počet bodovkód PS
SG126678,5Prijatý po úspešnom vykonaní PS
SG133372Prijatý po úspešnom vykonaní PS
SG741770,5Prijatý po úspešnom vykonaní PS
SG257269,5Prijatý po úspešnom vykonaní PS
SG804568Prijatý po úspešnom vykonaní PS
SG261867Prijatý po úspešnom vykonaní PS
SG242160,5Prijatý po úspešnom vykonaní PS
SG362558,5Prijatý po úspešnom vykonaní PS
SG690358Prijatý po úspešnom vykonaní PS
SG024455Prijatý po úspešnom vykonaní PS
SG184650,5Prijatý po úspešnom vykonaní PS
SG478440Prijatý po úspešnom vykonaní PS

Zoznam neprijatých uchádzačov na základe prijímacích skúšok

kód žiakacelkový počet bodovkód PS
SG691436,5Neprijatý po  vykonaní PS
SG225236,5Neprijatý po  vykonaní PS
SG897835,5Neprijatý po  vykonaní PS
SG706932,5Neprijatý po  vykonaní PS