Čím budem, keď vyrastiem? Žiaci druhého ročníka sa zaujímajú o zamestnania aj na hodinách prvouky. Skúšajú charakterizovať rôzne povolania, hlavne tie, o ktorých niečo vedia. Najlepšia cesta, ako sa o nich dozvedieť čo najviac, je prostredníctvom zážitkového učenia, preto sme sa vybrali priamo k tým najpovolanejším a vybrali sme si jedno z najťažších povolaní. Áno, hasičov. Pátrači sa dozvedeli mnoho nových a zaujímavých informácií, spoznali veľa nových slov a náradí, ako napríklad hydraulické nožnice, rozpínací valec, pílku na rezanie skla, dreva, vysokotlakové zdvíhacie vaky, kompresor, kladivo a iné. Zistili, že táto práca nie je naozaj jednoduchá a vyžaduje si veľa síl, ktoré hasiči získavajú hlavne poctivým cvičením a tréningom. Preto sa naši Pátrači rozhodli na konci exkurzie si zatrénovať formou behu na hasičskom cvičisku. Bolo to nielen slnečné, ale aj zaujímavé predpoludnie v sprievode dvoch pánov hasičov.