Po roku sme sa zúčastnili opäť na vyhodnotení súťaže školských časopisov základných škôl Prešovského kraja Perohryz.

Zo štvorice porotcov sa na slávnostnom vyhlásení výsledkov zúčastnili traja – Michaela Luxová, Simona Zavacká a Pavol Kušnír. Štvrtá porotkyňa Mária Benedikovičová sa mladým redaktorom prihovorila sprostredkovane, cez videonahrávku. Po vyhodnotení nasledovali aj obľúbené workshopy a priama spätná väzba od hodnotiacich. No a ako dopadol náš školský časopis Life Vtáčik? Bol porodcami veľmi kladne a pozitívne ohodnotený. Je to vďaka šikovností a nápaditosti našich skvelých žiakov, nášho skvelého Maroša, ktorý sa nám stará o grafickú úpravu časopisu a aj celej redakcie.
Tak pokračujme v ďalšom tvorení a písaní.