Dnešný deň nebol pre nás len Dňom vtákov, ale aj dňom, keď sme sa s našimi škôlkarmi z Life Academy boli symbolicky rozlúčiť so zimou. Zhotovili sme si Morenu, ktorú sme odprevadili krásnymi básňami do rieky Poprad. A sme plní očakávania, či nám naozaj táto tradícia prinesie už len jarné slnečné počasie.