Vo veľkonočnom týždni sa konali v triedach materskej školy Life Academy oslavy učenia. Deti spolu s rodičmi zúročili vedomosti o ročnom období jar.
Oslavy to boli veselé. Deti svojim rodičom previedli, čo  všetko už o jari vedia. Hrali ste už vajičkový hokej? My áno. V triede Objavovateľov sa aj hrala pantomíma. V závere našich osláv sme si zasadili jarnú trávičku a najväčšou odmenou bolo pátranie po ukrytých veľkonočných sladkostiach v priestore školského dvora. Oslavy sme ukončili zdravou hostinkou.