V tomto školskom roku sa žiaci sekundy nášho osemročného gymnázia zúčastnili na projekte E-twinning v spolupráci so školami z Francúzska, Turecka a Talianska. Komunikačný jazyk bol anglický jazyk. V projekte s názvom Tvoja škola, moja škola mali žiaci predstaviť svoju školu vo forme dynamického rozhovoru. A tak sme natáčali videá v oblastiach ako každodenný kolobeh v škole, rozvrh hodín, naši učitelia, naše zariadenie školy a školské pravidlá. Pre jednotlivé oblasti boli vybraní vždy iní žiaci, ktorí si pripravili krátke dialógy alebo monológy a za pomoci učiteľa ich natočili na video a zavesili na e-twinningový portál, aby ich mohli zdieľať s ostatnými žiakmi a učiteľmi z našich partnerských krajín. Takto sme si vymenili informácie o našich školách a keďže mali jednotliví žiaci otvorené svoje vlastné kontá, mohli komunikovať vo forme chatu aj s ostatnými žiakmi. Okrem toho sme si vo vianočnom období vymenili aj vianočné pohľadnice, krátky opis našich vianočných zvyklostí a malé darčeky. Žiaci sa takto naučili suverénne vystupovať pred kamerou v cudzom jazyku a rozšírili svoje obzory o informácie z iných školských prostredí.