Podľa počasia jar začína veľmi pozvoľna, ale prirodzené procesy prebúdzania sa prírody na to nedbajú. Všetko navôkol pučí, raší, rodí… Preto sa naši Objavovatelia vybrali objavovať, ako to na jar vyzerá medzi niektorými poľnohospodárskymi zvieratkami. Navštívili PD Hranovnica, kde ich ujo predseda sprevádzal kravínmi plnými ukážkových kravičiek. Deti mali možnosť vidieť “pôrodnicu”, “jasličky” či “materskú školu” a zistili, že to všetko funguje tak trochu ako u ľudí. Nazreli do miestnosti, kde sa kravičky doja a mohli ochutnať mliečko, ktoré sa ďalej vozí na spracovanie do mliekární. V osem metrov vysokých senníkoch zistili rozdiel medzi senom a slamou, tí odvážnejší sa povozili na ozajstných obrovských traktoroch a všetci spoločne porazili odbrzdený traktor v preťahovaní lanom. Ozaj, a vedeli ste, že v poľnohospodárskom družstve zamestnávajú aj pavúky a lastovičky?