Vo štvrtok 11. 4. sa ako každý rok konala zbierka Ligy proti rakovine, známa ako Deň narcisov. Zmysluplné akcie, prostredníctvom ktorých môžeme pomôcť ľuďom okolo nás, nám nikdy neboli cudzie, a tak sme sa do ulíc Popradu vybrali znova. Neodradila nás ani zmena počasia, pripravili sme sa aj na túto alternatívu.Všetkým, ktorí sa zamysleli nad významom tohto dňa a hoci aj malou finančnou čiastkou prispeli, veľmi pekne ďakujeme.