Už tradične – tak ako v predchádzajcich školských rokoch sme sa zapojili do vedomostnej súťaže o Európskej únii s názvom Mladý Európan. Jej poslaním je zvýšiť povedomie participatívneho euroobčianstva študentov stredných škôl na Slovensku. Nosnou témou boli všeobecné znalosti o histórii, geografii, osobnostiach a najvýznamnejších pamätihodnostiach Európskej únie. Regionálne kolo sa konalo 12. 4. 2019 a bol to už 14. ročník. Za našu školu bojovali dievčatá z III.A v zložení Ema Balážová, Stanislava Joanna Dudaško a Michaela Želonková. Súťaž si okrem vedomostí vyžaduje aj tímového ducha a dievčatá to zvládli výborne – vybojovali si krásne 2. miesto. Blahoželáme.