Popradský futbalový klub FK Poprad zorganizoval v tomto roku prvýkrát športové dopoludnie pre predškolákov materských škôl na futbalovom štadióne vo Veľkej. Keďže predškoláci z Life Academy športujú veľmi radi, ani chvíľku sme neváhali a zapojili sme sa. Na štadióne nás čakali futbalisti, pripravené stanovištia aj malé občerstvenie. Najväčší úspech mala hra Ostrov, ktorú nás naučili hrať, ale aj skákací hrad, kde sa deti vyskákali do sýtosti. Už vieme, že hrať futbal nie je žiadna sranda, ale aj to, že pravidelne športovať je veľmi dôležité. Ďakujeme organizátorom za pozvanie a tešíme sa znova o rok.
— LA