Predškoláci z našej Súkromnej materskej školy na Rovnej ulici v Poprade sa zapojili do zdravotníckej súťaže. Spolu so škôlkarmi z ostatných popradských materských škôl si zmerali vedomosti z oblasti starostlivosti o zdravie. Na jednotlivých stanovištiach museli spoznať liečivé bylinky, ukázať, že vedia, koľko majú zubov aj ako sa o ne starať, ako privolať prvú pomoc k chorému i to, ako sa dáva umelé dýchanie.
Za svoje vedomosti boli ocenení potleskom, diplomom a malými darčekmi. Všetkým odvážnym súťažiacim ďakujeme za skvelú reprezentáciu našej škôlky.
— Jana Baranová