Hovorí sa, že máj je mesiac lásky… v našej Súkromnej materskej škole je však aj mesiacom dopravy. Počas predchádzajúcich týždňov deti spoznávali rôzne dopravné prostriedky, tvorili, zatrieďovali ich, niektorými aj cestovali. Vyvrcholením aktivít bola návšteva popradského letiska, kde sídli aj záchranárska letecká spoločnosť ATE. Tam sme sa zoznámili s prácou letušky, záchranárov, ale aj policajtov a hasičov. Vyskúšali sme si pohodlie vo vrtuľníku záchranárov, ťažkú prilbu hasičov a prešli sme aj kontrolou na letisku. Škoda, že sme s vytlačeným palubným lístkom nikam letieť nemohli, a do škôlky sme sa vrátili autobusom.
— LA