Deti zo Súkromnej materskej školy na Rovnej ulici v Poprade sa zúčastnili na športovej olympiáde materských škôl. Zmerali si sily v troch disciplínach: v skoku do diaľky, hode loptou a behu na 300 metrov. Aby sa im lepšie súťažil,o prišli ich povzbudiť aj ich kamaráti z triedy Zvedavkov. Športovci z našej materskej školy olympiádu zvládli úspešne až do konca. Vybojovali krásne šieste miesto v kategórii materských škôl a v kategórii starších chlapcov nám náš Oliver vybojoval to najcennejšie — prvé miesto. Gratulujeme.
— LA