Objavitelia nás prekvapili knižkou Zuzanka a jej pes. Hneď pri vstupe do triedy sa to začalo: „Wow, túto knižku poznám.“ Objavitelia vzájomným podávaním knihy prečítali príbeh. A to sme nevedeli, čo nás ešte čaká. Otázkami k textu si prekontrolovali aktívne počúvanie Dobrodruhov. Karolová otázka: „ Ako sa volal Zuzankin psík?“ Metodko vykríkol: „ Bol to Minko.“ Odpoveď bola správna a nebola jediná. Na záver sme si role vymenili a Dobrodruhovia predviedli svoje čitateľské schopnosti Objaviteľom. Podľa vyjadrenia Objaviteľov: „Dobrodruhovia, čítali ste pekne a odvaha vám nechýba.“ Tešíme sa na opätovné priateľské stretnutie a spoločné čítanie.
— M. Slivková, A. Markócsyová