Z triedy sa ozývalo hneď niekoľko tipov: ,,Bude to mamka, sestra, dedko, pani riaditeľka, pani zriaďovateľka, pán učiteľ Robko.” Stávku z detí nikto nevyhral. Trieda Dobrodruhov sa zaplnila Objaviteľmi, Kozmonautmi a Prieskumníkmi. V stredu nám svoje čitateľské zručnosti predviedol viceprimátor mesta Poprad pán Igor Wzoš. Čítaním príbehu z jeho obľúbenej knihy Rodina Websterovcov sa pán Wzoš vrátil do svojich detských čias. Aj keď bola plná trieda poslucháčov, pán viceprimátor nedal tréme priestor a čítal s veľkou odvahou. S trpezlivosťou odpovedal na všetky položené otázky. Deti najviac zaujímalo čo rád číta, koľko kníh prečítal, koľko kníh vlastní a či číta aj svojím deťom. S pánom Wzošom sme sa rozlúčili poďakovaním a potleskom. Dobrodruhovia z L.A.
— Slivková M., Markocsyová A.