Počas Komunity si Pátrači s úctou a pokorou uctili ľudí, ktorí sa trochu od nás odlišujú. Zadanie nebolo vôbec jednoduché, ako sa na prvý pohľad zdalo. Na zem sme si pripravili papiere, ceruzy medzi prsty na nohe a pustili sme sa do kreslenia. Bez pomoci rúk sme kreslili postavu. Niektorí to vyskúšali aj ústami. Žiaci zistili, ako ťažko sa pracuje bez pomoci rúk, a aká dôležitá je úcta aj takýchto ľudí.
— Lucia Zlacká