“Tablet!” jednohlasne, akoby na povel, zvolali Pátrači. To bola ich prvá reakcia. Očká im zažiarili, keď zbadali na začiatku hodiny matematiky v triede tablety. Každá dvojica si mala možnosť vyskúšať s aplikáciou Pizza, ako obslúžiť zákazníka k jeho spokojnosti, upiecť mu pizzu a nakoniec správne zhodnotiť výslednú sumu platby. Žiaci počítali s veľkou zanietenosťou a radosťou.
— Lucia Zlacká