Life Academy Facebook Life Academy Instagram Life Academy Twitter Life Academy YouTube 
Dňa 9. marca 2018 Dobrodruhovia z Life Academy navštívili Hasičský a záchranný zbor mesta Poprad. Ujovia hasiči nás veľmi pekne privítali a naša exkurzia sa mohla začať. Hneď na začiatku sme mali možnosť vidieť operačné stredisko, kde prichádzajú všetky hovory od ľudí, ktorí potrebujú pomoc. O zážitok na operačnom stredisku sa postaral aj prichádzajúci hovor, počas ktorého mali deti možnosť na vlastné oči vidieť, aké je dôležité vedieť dobre počúvať ostatných.
Ďalej nasledovala prehliadka kompletnej hasičskej a záchrannej techniky cez autá, čln, štvorkolky. Ujovia hasiči nám poukazovali všetko, čo patrí k ich náročnej a zodpovednej práci. Ukázali nám, aké nástroje a náradie používajú, kompletný hasičský odev aj s dýchacím prístrojom. Mali sme možnosť vyskúšať si prilby, pozrieť si všetky autá z vnútra, vyskúšať aké ťažké sú hadice a náradie. Na záver sme videli ochranný oblek, ktorý sa používa v prípade chemického nebezpečenstva. S veľkou trpezlivosťou odpovedali na množstvo otázok, ktoré dostali od detí.
Návšteva u hasičov zanechala u detí veľký dojem. Stretnutie s nimi bolo poučné, prostredníctvom zážitkového učenia mali možnosť spoznať dôležitú a náročnú prácu hasičov. Táto návšteva určite prispeje aj k námetom na výtvarnú súťaž, ktorej sa Dobrodruhovia zúčastnia.
Touto cestou veľmi pekne ďakujeme hasičom za príjemne strávené dopoludnie a želáme im, aby sa s hasením požiarov a nebezpečnými situáciami stretávali čo najmenej.
— Slivková M, Markócsyová A.