Life Academy Facebook Life Academy Instagram Life Academy Twitter Life Academy YouTube 
V utorok 6. 3. 2018 sa v Prešove uskutočnilo semifinále krajského kola v prednese poézie, prózy a v dramatizácii v anglickom, nemeckom, španielskom, francúzskom a ruskom jazyku – Jazykový kvet. Súkromné gymnázium v Poprade úspešne reprezentovali dvaja skúsení súťažiaci. Karina Kokoruďová zo sekundy predviedla monodrámu v španielskom jazyku a Amir Saade zo 4. A prednášal vlastnú tvorbu v anglickom jazyku.
Obaja študenti Life Academy boli vynikajúci a odbornú porotu veľmi zaujali. Karine sa podarilo porotu upútať natoľko, že postúpila do finále krajského kola, ktoré sa uskutoční v apríli v Prešove.
— Mária Benčatová