Life Academy Facebook Life Academy Instagram Life Academy Twitter Life Academy YouTube 

V stredu ráno sa deň u Pozoravateľov začal výnimočne. Pozvanie prijal Miuškin tatko, ktorý k nám prišiel doslova priamo zo Zimných olympijských hier v PeongChangu 2018. Všetci Pozorovatelia si pripravili zvedavé otázky a rozhovor sa rozprúdil. Bol živý, poučný a nejedného z nás vtiahol rovno pod olympijské kruhy. Dozvedeli sme sa ako pán Mick začal so sánkovaním, čo ho viedlo k práci trénera a aj to koľko má zverencov. Naučili sme sa správne nakresliť olympijské kruhy i ich význam, ktorý v sebe skrývajú. Celou triedou kolovali maskoti olympijských hier, videli sme zbierku odznakov, ktoré si medzi sebou vymieňajú športovci. To najzaujímavejšie však bolo, že športovec, ktorého trénoval Miuškin tatko, vyhral na olympiáde striebornú medailu pre USA. A ešte niečo. Sane na ktorých pretekal, boli čiastočne vyrobené na východnom Slovensku v Prakovciach

Ďakujeme, pán Mick a prajeme Vám veľa ďalších športových úspechov.
— Alžbeta Švienta