Fašiangy boli obdobím zábavy, smiechu, hudby, ale aj hodovania. Týždeň pred Popolcovou stredou sme sa aj my zabávali. Škôlka Life Academy sa zmenila na začarovanú krajinku šmolkov, ktorá bola plná zaujímavých aktivít. Pani učiteľky prezlečené za šmolkov a našich škôlkarov v nápaditých maskách by nespoznal veru nik.
Fašiangovú zábavu sme si spestrili súťažami, pred ktorými sa škôlkari mohli posilniť modrým elixírom aj šmolkovskými mufinmi. Za splnené úlohy deti v triedach zbierali pečiatky šmolkov, vďaka ktorým sa mohli vydať objavovať poklad. Ten sa deťom podarilo nájsť, a tak aj táto naša fašiangová rozprávka mala šťastný koniec.
— Vladimíra Chovanová