Life Academy Facebook Life Academy Instagram Life Academy Twitter Life Academy YouTube 
V utorok, 19.12.,  sa v Life Academy uskutočnilo školské kolo v prednese slovenských povestí, kde mali naši žiaci možnosť ukázať svoje danosti v recitácii. Všetci, ktorí sa v tento deň stretli podali skvelé výkony a bolo naozaj náročné vybrať ten najlepší prednes.
No máme svojich víťazov a  do obvodného kola súťaže Šaliansky Maťko postupuje z 1. kategórie Pozorovateľka Klárka Buociková, z 2. kategórie je to Cestovateľka Katka Novýsedláková a z 3. kategórie postúpil Duško Pinka z primy na osemročnom gymnáziu. Víťazom blahoželáme a prajeme rovnaké úspechy aj v ďalších kolách. Nech ich je čo najviac!
— Lucia Lavková