Life Academy Facebook Life Academy Instagram Life Academy Twitter Life Academy YouTube 
Dobrodruhovia sa zapojili do výtvarnej súťaže Anjel Vianoc 2017. Výtvarné práce boli urobené rôznou technikou, deťom sa najlepšie páčila kombinovaná technika. Ich snaha bola ocenená, Kajka Gajanová získala so svojou prácou čestné uznanie, z čoho máme veľkú radosť. Z návštevy Tatranskej galérie pripájame fotky a tešíme sa na ďalší rok.
— Marcela Slivková