Life Academy Facebook Life Academy Instagram Life Academy Twitter Life Academy YouTube 
Vianočné stretnutie v triede Pozorovateľov sa nieslo v duchu tvorivej atmosféry. Šikovní druháci potešili svojich rodičov a hostí vianočnými piesňami a básňami. Pozorovatelia spoločne so svojimi rodičmi napísali vianočné prianie pre ich triedu. Popriali nám zdraviechuť pracovať, pevné priateľstvá, krásne zážitky v škole a pani učiteľkám veľa trpezlivosti. V tvorivej dielničke sme si vyhrnuli rukávy a spoločne vytvorili vianočné dekorácie. Našli sme si čas na kávu, koláčik a dobroty od našich skvelých mamiek.
— Eva Mýtniková