Life Academy Facebook Life Academy Instagram Life Academy Twitter Life Academy YouTube 

Mikuláš je dedko starý,
vie on robiť veľké čary.
Nadelí ti radosti,
čižmu plnú sladkostí.

Aj u nás sa diali sladké čary. V predvečer Mikuláša sa naplnili vrecia plné sladkostí a iných dobrôt. A kedže sme už veľkí a neveríme na ozajstných Mikulášov, čertovanjelov, zahrali sme divadielko pre tých najmenších. Deti Mikalášovi s radosťou zarecitovali a zaspievali, a ich radosť a nadšenie sa preniesla aj na nás. Ešte s väčšou vervou sme sa vžili do naších rolí. Chodbami Life Academy sa v tento krásny zimný deň šírila atmosféra radosti, pokoja, lásky a v neposlednom rade atmosféra Vianoc, ktoré sa už blížia.

Pokoj v duši a krásne predvianočné chvíle Vám praje
Life Academy